Създаването на (нов) Рим

Изложба на Ордена на архитектите в Рим (Order of Architects in Rome, OAR)

* период на изложбата: 23септември – 5 октомври

откриване на 23 септември от 17:30

Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11

 

Изложбата “Създаването на (нов) Рим” представя селекция, състояща се от повече от 30 проекта, изпълнени през последните 10 години на архитекти, работещи в Рим. Тези разработки показват богатото разнообразие на съвременния дизайн и архитектура, реализирани в италианската столица – град добре познат със своето минало, но по-малко със своя постоянен процес на архитектурно обновление.

На 23 септември от 17:30 часа имаме удоволствието да ви поканим на откриването на изложбата придружено от лекционна панел:

– “Градски контекст и градска среда” – презентация на арх. Алесандро Ридолфи, Вице-президент на Римския Архитектурен Орден (Order of Architects in Rome, OAR) 

“Град, история, мислене и изграждане. Бъдеще за Корвиале: международен конкурс” – презентация на арх. Паола Роси, www.rigenerarecorviale.aterroma.it

 

Селекцията предлага голямо разнообразие по отношение на мащаб на проектите – от градоустройство до интериорен дизайн, и по отношение на архитектурен език. Но всичките включени разработки: носят общото усещане за хармонично вписване в градската тъкан на историческия град или в пасторалния пейзаж на извънградските райони около Рим, предлагат прости решения на сложни проблеми, представят все по-устойчива архитектура, способстват за създаването на постоянна препратка между минало и настояще.

В резултат Рим – Великият град на историята, неочаквано започва да се трансформира в един динамично променящ се свят, като представя на своите посетители и граждани италианската версия на едно вдъхновяващо възможно бъдеще.

Изложбата “Създаването на (нов) Рим” е гостувала по света в редица градове като Лос-Анжелес и Берлин, а сега ще имате възможността да я видите и в София в Централен дом на архитекта.

Заповядайте!

Лектори:

Alessandro Ridolfi

Арх. Алесандро Ридолфи

Основател на  Z14 и Вице-президент на Римския Архитектурен Орден (Order of Architects in Rome, OAR), Италия
Арх. Алесандро Ридолфи е Комисар по въпросите към Комитета за строителство и качество на градоустройството на италианската столица и е член на Комисията за преразглеждане на техническите стандарти за Общия устройствен план на Рим. Основател е на Z14 SRL – архитектурно и инженерно студио, което се занимава с проучвания, проектиране, техническо и оперативно управление.

 

507822c622e7b9d50d000001_509aabd322e7b9ea27000336

Арх. Паола Роси

Съветник в Ордена на архитектите на Рим, Уредник на отдел „Конкурси“ към Ордена на архитектите на Рим Преподавател, www.paolarossi.net

Арх. Паола Роси е родена в Буенос Айрес, Паола Роси (Paola Rossi) завършва архитектура в Рим. Оттогава тя прави постоянно изследвания в областта на образованието, културата и социалната роля на архитектурата като преподавател в катедрата по Градоустройство и Анализи  на градските системи към Архитектурния факултет на Roma1, разработвайки дисертация на тема „Възстановяване на ландшафта“.

Към настоящия момент тя е Съветник в Ордена на архитектите на Рим, Главен редактор на AR., Основател и Уредник на отдел „Конкурси“ към Ордена на архитектите на Рим, координира и участва в многобройни национални и международни конкурси. Допринася, от самото създаване на Ордена на архитектите на Рим, с колективното изследване „Смелостта на изображенията“ – уникално културно изследване, стъпващо на теорията и концепцията на  Масимо Фаджоли  (Massimo Fagioli), към която се развиват много проекти, включително проекта „Белият дворец“ (Palazzetto Bianco), който получи през 2005 г. наградата Monitor/P на професионалната преса.  Арх. Паола Роси е консултант към Министерство на културата, както и към Министерството на външните работи към Служба за сътрудничество с Албания. Сред нейните проекти са: Реставрация на Моста „Понте Личано“ (Ponte Lucano) в Тиволи, Шоурум на Рено, Конкурс за обновяване на Маглиана (Magliana), квартал в Рим.


POKANA_final_001 POKANA_final_002