Архитектите и Града: Съвременна българска архитектура

Панел “Професионален форум”:

Външна изложба

* период на изложбата: 21 до 27 септември 2015 / откриване на 23 септември от 15:30 часа

* всички участващи проекти можете да видите ТУК

„Мост на влюбените“ НДК

 

АРХИТЕКТИТЕ И ГРАДЪТ

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА

Градът е нашият общ дом, в който се преплитат много различни идеи и интереси…

Тази изложба ще ви покаже широк спектър от работата на български архитекти, ландшафтни

архитекти и урбанисти – от устройствени планове, градски центрове и паркове, през

различни по големина жилищни, обществени и промишлени сгради до интериорни решения,

дизайн и реставрация на сгради – недвижими културни ценности. Представените обекти са

примери на съвременна българска архитектура от последните 10 години, която задава

посоката на динамично променящата се градска среда в София и други градове.