ПАНЕЛИ

Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България съвместно със Съюз на архитектите в България ви кани на поредица от събития по повод  Деня на София на 17 септември и Световния ден на архитекта на 5 октомври 2015.

Програмата се провежда под заглавието АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 от 17 септември до 5 октомври 2015 и е в подкрепа на изявата на ролята на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите за градската среда, продуцирането на креативно и полезно съдържание за професионалната общност и обществото, подкрепата за прозрачността и конкуренцията, възможностите за образование и обучение, както и създаването на устойчиви професионални и граждански мрежи и модели по темите на архитектурата и градската среда. Основна цел на фестивала е да популяризира професията, ролята и отговорността на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, като създаде платформа за обмен на опит и дебати по актуални теми от архитектурата и града.

Каним ви да посетите и участвате в трите тематични панела:

Заедно за града е възможност да научите повече и да изразите своето мнение как се прави град, както и да разберете повече за възможностите за участие в процеса. Акценти в програмата на панела:

  • Конкурс за есета за града „Ако (не) бях архитект“, в който можете да участвате до 17 септември.
  • Две публични дискусии за бъдещето на града – “Заедно за града” с покана за участие към всички участници в процеса и “Ако (не) бях архитект..” – обсъждане на резултатите от конкурса за есе и дискусия за визиите за града.
  • Детска работилница с Музейко и Детска Архитектурна работилница.

Устойчив град обсъжда най-добрите примери от устойчивото развитие на града и архитектурата в партньорство с Български съвет за устойчиво развитие. Акценти са:

  • Представяне на проекти за устойчиво развитие на градската среда
  • Лекция и дискусия за елементите на устойчивата градска среда с ключови групи участници.

Професионалният форум представя най-добри практики в градската среда от България и чужбина чрез споделения опит на българските и чуждестранни гости. Акценти са:

  • Архитектурни турове в Национална галерия – Квадрат 500и Детския научен музей Музейко.
  • Лекционен панел на български и чуждестранни архитекти, сред които представители на Министерство на културата на Франция, Орден на архитектите в Рим и Орден на архитектите в Букурещ.
  • Изложбена програма и представяния на изложбите.

Очакваме ви!

Следете и фейсбук-страницата на събитието, facebook.com/arch.fest.sofia, както и страницата на РК София град към КАБ, kab-sofia.bg .