Правила

Във връзка с Деня на София 17 септември и Световния ден на архитектурата 5 октомври, Регионална Колегия София-град към КАБ обявява

Конкурс за есе:

“АКО (НЕ) БЯХ АРХИТЕКТ…”

с урбанистична, архитектурна или ландшафтна тематика от градската среда

Градът е нашият общ дом, в който се преплитат много различни идеи и интереси, винаги има проблеми за решаване и важна роля в неговото развитие имат архитектите, урбанистите и ландшафтните архитекти. Вие сте забелязали проблем и имате идеи за подобряването му? Влезте в ролята на професионалист (или излезте от нея ако трябва) и представете своята позиция. Ако сте архитект, ландшафтен архитект, урбанист, студент или човек с позиция по темата, участвайте със своя критичен поглед.

Конкурсът е част от програмата на първия АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 на РК София-град към КАБ, който ще се проведе от 17 септември до 5 октомври 2015 г. в столицата.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Изисквания:

–    Обем – между 5400 и 7200 знака с интервалите (3 до 4 стандартни страници А4);

–    Предмет – критичен поглед и предложения за съвременната градска среда, през призмата на (не)професионалиста.

–    Формат и съдържание на документите – да отговарят на конкурсната програма, като есето се предава на предоставената от организаторите бланка.

За участие е необходимо да изпратите своето есе, графични материали и попълнен формуляр за участие на адрес info@kab-sofia.bg най-късно до 17 септември 2015, четвъртък, и със заглавие “Конкурс за есе”. Въпроси по условията на конкурса можете да изпращате на същия адрес.

ГРАФИК НА КОНКУРСА

–    Обявяване на конкурса – 21 август 2015, петък

–    Срок за предаване на есетата – до 17 септември 2015, четвъртък

–   Обявяване на победителите, награждаване и публична дискусия – в рамките на заключителните събития на фестивала (от 3 до 5 октомври 2015 г.)

НАГРАДИ
Класираните на първо, второ и трето място есета ще получат парични награди в размер съответно на 600 лв., 400 лв. и 200 лв. и ще бъдат публикувани в списание Архитектура. Първопремираният текст ще бъде публикуван във вестник Дневник.

Наградените есета ще бъдат определени от петчленно жури в състав:

  • Представител на Столична Община;
  • арх. Николай Баровски – Председател на РК София-град, КАБ;
  • Георги Марчев – ресорен журналист Градска среда, в. Дневник;
  • арх. Мария Давчева – Съюз на Архитектите в България, Главен редактор на Списание Архитектура;
  • ланд. арх. Ивайло Гогов – Съюз на ландшафтните архитекти;

ПУБЛИЧНОСТ

Всички отговарящи на Конкурсната програма есета ще бъдат споделени с медиите и със Столична Община за целите на продължаване на обществените дебати по предложенията и доразвиване на направените конструктивни предложения.

Всички отговарящи на Конкурсната програма есета ще бъдат публикувани и на страницата на КАБ РК-София.

Пълната документация по конкурса е достъпна на страницата на РК София-град на КАБ www.kab-sofia.bg.

Покана – ТУК.
Конкурсна програма – ТУК.
Формуляр за участие – ТУК.
Бланка за есе – ТУК.


За фестивала

Камарата на архитектите в България, РК София-град, съвместно със своите партньори организира поредица от събития по повод Деня на София 17 септември и Световния ден на архитекта на5 октомври 2015 . Програмата се провежда под заглавието АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 от 17 септември до 5 октомври 2015 и е в подкрепа на ценностите, които КАБ развива: изява на ролята на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите за градската среда, продуциране на креативно и полезно съдържание за професионалната общност и обществото, подкрепа за прозрачността и конкуренцията, възможности за образование и обучение, както и създаване на устойчиви професионални и граждански мрежи и модели по темите на архитектурата и градската среда.

Повече информация за програмата на фестивала следете:

  • fest.kab-sofia.bg – страницата на Архитектурен Фестивал София 2015,
  • facebook.com/arch.fest.sofia – фейсбук страницата на събитието,
  • kab-sofia.bg – страницата на РК София град към КАБ.

За РК София-град към КАБ
Регионална колегия София-град, като част от структурата на Камара на архитектите в България, представлява интересите на около 1900 архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти работещи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, отчитайки интересите на обществото.