Есета

АКО (НЕ) БЯХ АРХИТЕКТ…

Първо място

ДА! Дори да не бях архитект, нямаше да спра търся идеал

Цветомира Гиргинова – студент по архитектура, 24 год.

Второ място

Една задача на урбанистите, която остава незабелязана

Елена Нелкова Стоянова – студент, 21 год.

Трето място

МНОГОЛИКАТА СОФИЯ

Радина Събчева, архитект, 24 год.

 

Поощрителни грамоти