КОНТАКТИ

Камарата на архитектите в България, РК София-град

Адрес: София 1504, ул. Кракра № 11

тел.: 02/980 07 21

GSM: 0888 301 413

e-mail: info@kab-sofia.bg

За повече информация следете:

  • fest.kab-sofia.bg – страницата на Архитектурен Фестивал София 2015,
  • facebook.com/arch.fest.sofia – фейсбук страницата на събитието,
  • kab-sofia.bg – страницата на РК София град към КАБ.