За фестивала

За фестивала

Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България съвместно със Съюз на архитектите в България и другите свои партньори ви кани на поредица от събития по повод  Деня на София на 17 септември и Световния ден на архитекта на 5 октомври 2015.

Програмата се провежда под заглавието АРХИТЕКТУРЕН ФЕСТИВАЛ СОФИЯ 2015 от 17 септември до 5 октомври 2015 и е в подкрепа на изявата на ролята на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите за градската среда, продуцирането на креативно и полезно съдържание за професионалната общност и обществото, подкрепата за прозрачността и конкуренцията, възможностите за образование и обучение, както и създаването на устойчиви професионални и граждански мрежи и модели по темите на архитектурата и градската среда. Основна цел на фестивала е да популяризира професията, ролята и отговорността на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, като създаде платформа за обмен на опит и дебати по актуални теми от архитектурата и града.

 

За повече информация за програмата на фестивала следете:

  • fest.kab-sofia.bg – страницата на Архитектурен Фестивал София 2015,  
  • facebook.com/arch.fest.sofia – фейсбук страницата на събитието,
  • kab-sofia.bg – страницата на РК София град към КАБ.