В НПО-панаира ще се включат 8 организации, работещи по темите на архитектурата и градската среда

На 3 октомври, събота, от 15:00ч в Централен дом на архитекта ще се проведе НПО-пнаир, чест от панелът„Заедно за града“.

В рамките на събитието ще бъдат представени познати и недотам познати неправителствени организации, работещи по темите на архитектурата и градската среда – често насочващи вниманието към наболелите въпроси и провокиращи положителни промени. Участие ще вземат Велоеволюция, Група град, Инициатива ‘‘Зеленият град България‘‘, Научният екип на Проекта на УАСГ за Ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси в София, Спаси София, Фабрика за идеи, Фондация Екообщност и Фрагмент. Поканените неправителствени организации ще хвърлят повече светлина над теми като каква е тяхната дейност, реализираните им проекти и тези, над които работят сега, постигнатите цели и възможностите за гражданско участие в процеса на изграждане на градската среда, заповядайте 

Панелът ще бъде последван от награждаването към конкурса за есе „Ако (не) бях архитект…“, Събитието ще продължи под формата на дискусия за визиите за града, където ще можете да вземете активно участие.

Очакваме ви.

*присъединете се и в събитието във Facebook

 

Програма за деня

15:00 Възможности и модели за гражданско участие

–        Фондация Екообщност – „(Не)използвани възможности – какво и защо гражданите искат и могат да направят за града“

–        Фрагмент – Модел за взаимодействие

–        Фабрика за идеи – Предизвикателствата за социална промяна

15:45 Дискусия

15:55 Почивка

16:00 Инициативи за зелен транспорт

–        Велоеволюция – Зони 30 км/ч – в подкрепа на велосипедното движение

–        Спаси София – „Улицата – платно за идеи“

16:30 Дискусия

16:40 Почивка

16:45 Инициативи за зелен град

–       Група град – „София – зелена столица“

–       Съюз на ландшафтните архитекти – Инициатива ‘‘Зеленият град България‘‘,

–       Научен проект на УАСГ – Нов живот за панелните комплекси в София

17:30 Заключителни думи, въпроси

17:40 – 18:00 Почивка

18:00 Ако (не) бях архитект

Централен дом на архитекта, ул. Кракра 11

 

Участници

ekoobshtnostФондация „Екообщност“ – bepf-bg.org

„(Не)използвани възможности – какво и защо гражданите искат и могат да направят за града“

Връзката на всеки човек с града, в който живее, формира част от същността му – като човек и гражданин. Гражданското участие в процесите на създаване и развитие на градската среда е една от формите, които позволяват тази връзка да се превърне в споделени идеи и реализирани промени. Така хората могат съвместно с институциите да осъществят общи интереси и идеи за промяна и създаване на определен облик на града, на превръщането му в желано, приятно и здравословно място за живот, на утвърждаване на общи ценности и писане на историята му.

Доколко този процес се използва ефективно, за да се впрегнат и използват идеите, личната мотивация и отношение на хора с различни интереси и житейски опит в създаването на здравословна и добра градска среда. При доста и разнообразна активност от страна на много граждански организации, неформални групи и граждани какво се променя? Кои са системните институционални и граждански пропуски, които все още не ни позволяват да направим най-доброто от един опит? Какво още да подобрим?

 


11391184_1462690170690717_6560211203147337632_nСдружение „Фрагмент“
– grupafragment.wordpress.com

„Модел за взаимодействие“

Сдружение „Фрагмент“ е неправителствена организация, създадена с цел да подпомага качественото и устойчиво развитие на градската среда – в нейната цялост или по отношение на нейни отделни фрагменти, и да улеснява участието на гражданското общество в изготвянето и реализирането на местни, регионални и_02_Fragment_modelнационални политики, свързани с развитието на градската среда. Основна предпоставка за постигането на горните цели и следователно основна дейност на “Фрагмент” е създаването, популяризирането и прилагането на механизми за взаимодействие, касаещи развитието на градската среда и прилежащите ѝ територии, базирани на интер- и транс-дисциплинарни методи за анализ и взимане на решения.

Основатели на сдружението са Кирил Кузманов-художник, Любомир Драганов-психолог и режисьор, Милена Фетваджиева-архитект, Ивайло Хлебаров-магистър околна среда и устойчивост, Христо Станкушев-архитект, Михаела Белчева- адвокат и Димитър Стойчев-юрист.

Основна цел на проекта е разработване на модел за взаимодействие между граждани, институции и бизнес, подпомагащ взимането на решения за развитието на градската среда. Чрез прилагането на модела се цели градът да се развива като устойчив и функционален организъм, посрещащ нуждите на своите жители и отчитащ съвременните предизвикателства в градската среда.

 

 

481230_578963058782100_76449640_nФаврика за идеи – ideasfactorybg.org/ifactory

„Предизвикателствата за социална промяна“

Ние от Фабрика за идеи изследваме активно как чрез игра да катализираме положителна промяна на нагласи в обществото по посока включване на младите хора в процесите на взимане на решения, социално предприемачество, гражданско образование и др.

unnamedПроекът на Фабриката, който най-силно засяга проблемите на градската среда, наред с много други наболели социални теми, е Предизвикателството за социална промяна. Това е приключенски формат, който тази година се случва в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас и Враца. В рамките на 4 дни предварително регистрирани екипи трябва да генерират идея за иновативно, устойчиво и приложимо решение на конкретен социален проблем и да го представят пред публика, която би могла да съдейства за осъществяването му.

 

10957534_1151090018240370_3397623603556030554_n

Сдружение „Велоеволюция“ – velobg.org

„Зони 30 км/ч – в подкрепа на велосипедното движение“

В градските центрове и жилищни квартали обособени зони за движение с 30 км/ч може да направят движението на велосипедисти удобно и безопасно. Комбинирането им с практиката за срещупосочно движение на велосипедисти по еднопосочни улици е ефикасен метод за увеличаване на велосипедните трасета. Подобни практики вече се прокрадват и в София.

 

 

10488112_1525749794376363_8344507922725418050_nСпаси София – spasisofia.org

„Улицата – платно за идеи“

Едно от най-големите предизвикателства пред града ни е справянето с автомобилния трафик. Не една и двеSpasi SOFIAкласации посочват София като град на автомобилите и за съжаление отбелязват, че изоставаме значително от съизмеримите ни европейски градове по качество на живот. Какви са причините за това положение в София и как може то да се промени в положителна насока?

Спаси София ще Ви представи лесни за изпълнение идеи за промяна на уличния профил на ключови софийски булеварди, които според нас ще допринесат за създаването на далеч по-здравословна, спокойна и устойчива градска среда, фокусирана върху развитието на градския и велотранспорта, както и пешеходното движение.

 

banner-festivalНаучен проект на Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – blockareas.bg

„Нов живот за панелните комплекси в София“

Представяне на научно-изследователски проект за ревитализирането на междублоковите пространства на панелните комплекси в София.

Целта на проекта е да се създаде и тества методология за планиране и ревитализация на междублоковите пространства на панелните комплекси в София в контекста на архитектурно-културното наследство и устойчивото развитие – в частност биоклиматичната архитектура и енергийна ефективност.

Чрез проекта ще се изработи научно-обоснована методология и ще се насочи вниманието към изоставени и занемарени зони, улици или сгради в София. Проектът ще допринесе за равнопоставеност на централните зони и периферните квартали в културните прояви в София като отвори място за децентрализиране на културния живот към периферията в контекста на устойчивото развитие на градската среда.

 

zeleniat gradСъюз на ландшафтните архитекти

Инициатива ‘‘Зеленият град България‘‘  thegreencity.bg

Представяне на Инициатива ‘‘Зеленият град България‘‘ – платформа за сътрудничество на различни организации в името на голямата цел – българските градове да станат по-зелени и устойчиви, по-здравословни и привлекателни.  Целта  е да се окуражи по-зеленото мислене чрез предоставянето на информация, показването на успешни примери от практиката и споделянето на нови научни данни.

Ползи, които зеленият град носи за обществото, икономиката, средата и климата. Цели на ‘‘Зеленият град България‘‘ и средства за постигането им.

 

 

11947559_1045852392101304_126005109311797704_nГрупа Град –  sofiagreencapital.com

„София – зелена столица“

Представяне на Концепцията “София – зелена столица”, изготвена от 18 специализирани организации, които съюзяват своите знания и компетенции, за да помогнат за тази промяна.

Днес София е един от градовете с най-замърсен въздух и най-високи шумови нива в Европа. Това се отразява негативно на здравето на всички нас. Влошеното здраве заради мръсния въздух носи и огромни икономически щети. В същото време придвижването пеш или с велосипед до работа или училище за мнозина е трудно или опасно. Въпреки големия си потенциал, София няма имидж на зелен град в контекста на глобалното съревнование, което от своя страна се отразява на местната икономика и емиграционните процеси.

Концепцията е съставена от синхронизирани политики и мерки, които могат да направят столицата ни по-чист град с по-здравословна среда за живеене и по-малко бедствия. Тези мерки могат да бъдат реализирани в краткосрочен план. Те ще осигурят на жителите на София по-чист въздух с по-малко въглеродни емисии и фини прахови частици, повече възможности за общуване с природата, повече възобновяема енергия в общия енергиен микс, екологичен и по-удобен транспорт.

В Инициативния комитет участват експерти от “Грийнпийс” – България, „Велоеволюция“, Група Град, Българска соларна асоциация, Фондация ЕкоОбщност, Сдружение „Див Рошков“, Българско дружество за защита на птиците,Инициатива „Зелени релси в София“, Био Град София, Хранкооп – София, „Спаси София“, Индустриален клъстер Електромобили, Екологично Сдружение „За Земята“, Българска асоциация за електрически превозни средства, Електромобили.БГ, Сдружение Провокад, Don’t DIY, Фондация ФОРУМ, Релсов обществено транспорт, инициатива „Зеленият град“ (Асоциация на производителите на декоративни растения в България и Съюз на ландшафтните архитекти) и др.

 


Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *